Namibia - marianavanderwalt

Finger Stone, Namibia

This is between Khorixas and Outjo

Namibia